Mizsér Attila előadása miről is szól?

Mizsér Attila előadása miről is szól?

Mizsér Attila tréner, coach december 18-án előadást tart nálunk, Székesfehérváron a versenyző-szülő-edzői kapcsolat menedzseléséről.

Ezzel kapcsolatban sport pszichológusunkat, Szabó Nikolettet kérdeztük, miért is lehet jó egy ilyen előadás, a versenyzőink és szüleik számára. Továbbiakban az ő meglátásait olvashatjátok.

Sportpszichológusként tudom, milyen fontos a kommunikáció és a kapcsolatok ápolása. Attila korábbi előadása a szülők és edzők szerepéről, valamint viselkedésük hatásairól szólt. Ez részben kapcsolódik a decemberi témához, ahol ennek a kapcsolatnak a tudatos szervezéséről hallhatunk majd.

Eric Berne pszichológus szerint három énállapot létezik: a gyermek, a felnőtt és a szülő. A szülő irányító és gondoskodó lehet, míg
a gyermek ennek hatására alkalmazkodó, dacos vagy szabad.

Friedman Schultz von Thun nyolc kommunikációs stílust különböztet meg, melyek közül kettőt érdemes kiemelni: a meghatározó kontrolláló és a segítő stílust.

A meghatározó kontrolláló edző/szülő ideális esetben tanácsadói szerepet tölt be, véleményt formál, és biztosítja az önállóság kialakulását úgy, hogy a háttérből figyel. Ehhez tud a gyerek alkalmazkodni. Ha viszont ezt a stílust a szülő/edző túlzásba viszi, akkor irányító, parancsoló szerepet vesz fel, ami a gyerek fejlődését kevésbé támogatja.
A segítő attitűdű szülő/edző támogató hozzáállású, segít, ha szükséges, de el is tud határolódni, ezzel éreztetvén a bizalmát abban, hogy a gyermek meg tudja oldani a kívánt feladatot. Ennek a veszélye a túlzott segítségnyújtás lehet, ami a gyereket szintén önállótlanságra nevelheti. A szülő érezheti úgy, hogy ha nem elég határozott, akkor tétlen és nem tesz meg mindent, vagy ha nem segít eléggé, akkor szívtelen.

Így, ha a szülő/edző túlzóan irányít vagy segít, az egyaránt önállótlanságra nevelhet, ilyenkor célszerű megváltoztatni a szülői/edzői viselkedést.

A négy legfontosabb szempont:

    a tanácsadás,
    az önállóság biztosítása,
    a támogató hozzáállás és
    a bizalommal teli elhatárolódás.

Összefoglalva a fejlődéshez kulcsfontosságú, hogy a szülő/edző ismerje a különböző kommunikációs stílusokat. Ha szükséges,
változtassa meg szemléletét, fegyelmezési és viselkedési szokásait. Ennek kialakításában fontos a fokozatosság, rendszeresség és
következetesség.

Hasznos a szülői értekezlet, a közös és egyéni megbeszélések rendszeres alkalmazása. A felkészülés közben, a szülői értekezletek során fontos az alapok lefektetése, mit várhatnak a szülők, ki, hol tart a fejlődésben stb.
Emellett lényegesek az edző és a versenyzők közötti megbeszélések, ahol folyamatosan nyomon követik, hol tartanak a versenyzők, kölcsönös visszajelzéseket kapnak és adnak a teljesítményükről, felmerülő problémákról.
Versenyhelyzetben szintén lényeges az edző/versenyző közötti megbeszélés, pozitív feedback, a verseny analizálása, értékelése és a kölcsönös visszajelzés a sportoló teljesítményéről, akár a szülő bevonásával.

Ezeknek a szülő/edző/versenyző beszélgetéseknek a menedzseléséről hallhatunk Mizsér Attila december 18-ai előadásán, amit mindenkinek szeretettel ajánlok.

Egy Mizsér Attila előadásán elhangzott idézettel zárom soraim:
„A vesztesek nem tudják, mit tegyenek vereség esetén, viszont arról beszélnek, hogy mit tennének győzelem esetén. A győztesek
nem beszélnek arról, hogy mit tennének győzelem esetén, viszont tudják, mit tegyenek vereség esetén!” (Eric Berne)

Írta: Szabó Nikolett

vissza
A weboldalon cookie-kat használunk, a jobb felhasználói élményért. OK